Partner v ČR:

 

 

 ASOCIACE NLP v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako správne a úspešne viesť firmu a sám seba...
;
+420 602 318 409
;

Stiahnite si
Zdarma e-book:

 

6 krokov ako ovládnuť náladu

 

 

  

 

 

 

 
 

Ako lepšie pochopiť potreby druhých?

 
Už ste niekedy stretli človeka, ktorý by stále rozprával o tom, ako mu niekto strašne ublížil, ako niekto naňho veľmi nakričal atď.?
 
Moc sa nezamýšľal nad tým, aký dôvod tento človek mal. Ten človek, čo ho  „tak veľmi urazil“ mohol kričať z rôznych dôvodov. Osoba, ktorá sa Vám žaluje sa v tom momente o tieto príčiny nezaujíma. Ľutuje sa a nepočúva Vaše rady alebo slová útechy.
 
 Je to prirodzené, že sa tak cítime, keď sme ukrivdení. Aj vy ste sa už niekedy ocitli v takejto pozícií? Hovoríme, že sa na danú vec pozeráme len so svojho pohľadu. Niekedy v danom momente nechápeme úmysel druhého. To, ako reagujeme záleží od okolností a situácie, v ktorej sa nachádzame. Aby ste situáciu človeka dokázali lepšie pochopiť, je potrebné sa na vec pozrieť z rôznych uhlov pohľadov.
 
Schopnosť premýšľať o veciach z iných uhlov pohľadov Vám umožňuje vykročiť zo situácie, ktorú práve prežívate a nazbierať informácie z rôznych úrovní. Podľa tohto môžete skontrolovať, aký dopad majú Vaše vlastné slová na okolie.
 
Rozlišujeme tri pozície vnímania. Tieto tri úrovne rozlišujeme podľa toho, či sa na problém pozeráte zo svojho pohľadu / z hľadiska subjektívneho/, kde premýšľate ako Vás situácia ovplyvňuje, alebo z pohľadu niekoho iného.
 
Rozlišujeme:
1. Kongurentné/súhlasné/ ja  -  V tejto pozícií sa človek na plno angažuje pre dosiahnutie svojho cieľa.
 
2. V koži druhého - po druhé, môžete uvažovať o tom, akoby to asi vyzeralo, ak by ste sa vcítili do zmýšľania druhého. Tu hovoríme o úrovni empatickej. V tejto pozícií sa vidíme očami iného človeka, čo vedie k hlbšiemu pochopeniu jeho vlastného správania a reakcií druhých ľudí. To poskytuje dostupný pohľad do možných potrieb druhého človeka.
 
3. Koučom sebe samým - po tretie, môžete zažiť videnie sveta z vonkajšieho pohľadu - objektívneho, ako by ste boli nezávislým pozorovateľom, niekým bez osobnej účasti na danej situácií. Nestranný pozorovateľ je schopný vidieť a počuť seba samého a ostatných zúčastnene.
 
Tretia pozícia ponúka vyváženejšie hľadisko, druhá ponúka pohľad do potrieb iného človeka. Obidve tieto pozície umožňujú komunikujúcemu, aby sa vrátil do prvej pozície a sledoval svoj vlastný cieľ s bohatšími informáciami.
 
Kde sa tieto techniky dajú aplikovať?
  • Pracovné hodnotenie - snažte sa dozvedieť, ako Vás vnímajú druhí a ako čo najlepšie komunikovať to, čo chcete.
  • Vedenie pohovorov - usilujte o preniknutie do otázok, ktoré najlepšie preskúmajú motiváciu účastníka pohovoru.
  • Predaj  - Snažte sa o lepšie pochopenie potrieb zákazníka a toho, akoby sa dali, čo najrýchlejšie uspokojiť.
  • Vyjednávanie - predvídajte cieľ svojho proťajšku a zistite, ako čo najlepšie komunikovať a dosiahnuť dohody.
Vaše schopnosti získať raport majú len dve obmedzenia. Vašu schopnosť vnímať reč tela, intonáciu a spôsoby ľudí a schopnosť zladiť sa s nimi v tanci raportu.
 
Pomocou nástroja „pozícia vnímania “ sa naučíte lepšie chápať reakcie, mienku  a pocity iných ľudí.
 
Aby ste lepšie pochopili druhých, musíte sa naučiť hodnotiť situáciu z iného pohľadu. Tento týždeň sa skúste vcítiť do kože blízkych alebo kolegov v práci. Aké by to bolo ak by ste videli, počuli a cítili ako oni ?
 
Prajeme Vám krásny deň.
 
Inštitút pre NLP