Partner v ČR:

 

 

 ASOCIACE NLP v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako správne a úspešne viesť firmu a sám seba...
;
+420 602 318 409
;

Stiahnite si
Zdarma e-book:

 

6 krokov ako ovládnuť náladu

 

 

  

 

 

 

 
 

Referencie a spokojní klienti

 

Českomoravská lékárenská
Jan Tomášek                     
   
                                 

dlhodobý vzdelávací program NLP Practitioner in Business

riaditeľ vzdelávania Rastislav Bača

   
IBM Česká republika, spol.s.r.o. 

dlhodobý vzdelávací program NLP Practitioner in Business

dlhodobá spolupráca

Michaela Vavřinová, obchodná riaditeľka

   
SALVE GROUP SK a.s.

dlhodobý vzdelávací program pre TOP a stredné managament firmy

Ing. Peter Krištofovič, riditeľ a predseda predstavenstva

   
Generali Poisťovňa a.s.  

dlhodobý vzdelávací program NLP Practitioner in Business

Alena Prajzlerová, personálna riaditeľka

   
Genoservis a.s.

dlhodobá spolupráca od roku 1998

Lumír Grussmann, riaditeľ  

   
EU Generation   

Management pohľadávok 2006

Dipl.Ing. Dagmar Zboray, Conference Director

   
Institute for International research, Conference & Training Coordinator GmbH Mgr. Hedvika Machová    
   
All Finance Services a.s. Bratislava   dlhodobý vzdelávací program pre TOP a stredné management firmy NLP Practitioner in Business
   
IPB – REAL                                    
Ing. Jiří Bulan
   
Orco Property Group
Karen Hartley
Sales Director
   
Všeobecná stav. spořit. KB a.s.
Olga Jurková
   
Živnostenská pojišťovna a.s.
Pavel Kubík
   
Artisys s r.o.
Ing. Dana Brhelová          
   
Jazyková škola SENTIA           
Jan Rezek                          
   
STIMUL            
Daniela Čajánková
   
TK Development                          
Jan Valenta
   
EXPANDIA BANKA
Miroslava Holienčinová
výkonná riaditeľka HR
   
Abaco Group, spol. s.r.o. Tomáš Kocman 
   
Pro Futuro Consulting a.s. 
Martin Hájek 
finančný riaditeľ
   
PVT a.s.
vzdelávací program pre obchodníkov, kľúčové techniky NLP zamerané na predaj
Ing. Josef Urbánek
riaditeľ divízie
 
 
Arca Capital Bohemia, a.s.
dlhodobý vzdelávací program
NLP Practitioner in Business
Ing. Pavol Krúpa  
 
 
AVX Czech Republic s.r.o., Lanškroun
dlhodobý vzdelávací program pre TOP a stredný manažment firmy: NLP Practitioner in Business, NLP Master Practitioner in Business
Květa Kučerová
personálna riaditeľka 

 

              

Škoda Auto, a.s.

dlhodobý vzdelávací program
NLP Practitioner in Business
   

SAP ČR, spol. s.r.o.    

Aleš Peč
personálny riaditeľ
   
Savemax a.s. Ingrid Kvoriaková
   
Vysoká škola Jána Ámosa Komenského Príprava interných lektorov v Prahe kowledge management v organizáciach pražského regiónu
   
Microsoft, a.s.
Ing. Jan Muhlfeit
generálny riaditeľ
   
České radiokomunikace a.s. 
Dr. Marcela Stejskalová
vedúca vzdelávania