Partner v ČR:

 

 

 ASOCIACE NLP v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako správne a úspešne viesť firmu a sám seba...
;
+420 602 318 409
;

Stiahnite si
Zdarma e-book:

 

6 krokov ako ovládnuť náladu

 

 

  

 

 

 

 
 

NLP PRACTITIONER in Business Certification


 

 

"Účastníci hovoria, že život v ich firme sa delí na dve etapy. Pred NLP a po absolvovaní NLP."

 

 

 

 

 Cieľ tréningu:

Cieľom certifikovaného tréningového programu NLP PRACTITIONER in Business Certification je rozšíriť schopnosť účastníkov v oblastiach:

 

 • Komunikácie
 • Sebauvedomenia a motivácie
 • Plánovania
 • Vyjednávania
 • Osobnostného rozvoja
 • Vedenia a riadenia

 

Trvanie tréningu:

Naša základná ponuka sa skladá zo siedmych seminárov formou dvojdenných - najlepšie výjazdových tréningových školení.

Oprtimálna veľkosť skupiny: 8 - 12 osôb

 

Kde všade budete môcť použiť získané vedomosti?

 • V interpersonálnych vzťahoch
 • Na obchodných jednaniach
 • V prezentáciach firmy
 • V prezentáciach produktov
 • V selfmanagemente
 • Budete schopní zvládať stres
 • Nadobudnete pozitívny postoj
 • Získate organizačné schopnosti
 • Spoznáte svoje tvorivé stratégie
 • Budete schopní zostaviť správny tím
 • Sústrediť tím k dosiahnutiu cieľa
 • Nájdete sebauvedomenie
 • Naučíte sa plánovať
 • Budete schopní viesť a riadiť
 • Získate schopnosti na vyjednávanie
 • Naučíte sa, ako vieť porady
 • Nájdete riešenia v konfliktných situáciach
 • Rozviniete svoj osobný potenciál
 • Budete schopní prispievať aj k svojmu zdraviu
 • Reframing - prerámcovanie neefektívneho na efektívne

 

 

 

 

 

V prípade záujmu sme schopní pripraviť tréning aj na mieru podľa vízie, hodnôt a cieľov firmy.

 

 

 

 

 

Pre viac informácii nás môžete kontaktovať vyplnením formulára dolu nižšie alebo emailom na info@nlpinstitut.sk alebo telefonicky na +421 917 830 051.