Partner v ČR:

 

 

 ASOCIACE NLP v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako správne a úspešne viesť firmu a sám seba...
;
+420 602 318 409
;

Stiahnite si
Zdarma e-book:

 

6 krokov ako ovládnuť náladu

 

 

  

 

 

 

 
 

 Lektori Inštitútu pre NLP, s.r.o.

 
Mgr. Zorica Gajić
NLP Business Consulting Certified Trainer
 
Generálna riaditeľka Institutu pro NLP s.r.o. v ČR

Jednateľka a majiteľka Inštitútu pre NLP s.r.o. v SR

Predseda Asociace NLP v ČR

Konsultant a senior lektorInstitutu pro NLP a Inštitútu pre NLP
 
President International Academy of NLP, Srbsko 
 
Člen ICF – International Coaching Federation
 
Úzko spolupracuje a školí Sako – Slovenkú asociáciu koučov
 
Pôsobila na Univerzite J. A. Komenského v rámci projektu „Príprava lektorov knowlidge mamagement pre organizácie“
 
Titul Practitioner Certfication a Master Practitioner of NLP a NLP Business Consulting Certified Trainer získala na Univerzite v Santa Cruz v Kalifornii pod vedením popredných profesorov Roberta Diltsa a Judith Delozier. Pravidelne sa zúčastňuje ďalšieho štúdia a tréningov NLP na Univerzite v Santa Cruz. V lete 2000 sa zúčastnila významnej konferencie ,,Miléniu 2000“, ktorá sa konala práve na tejto univerzite a bola stretnutím najvýznamnejších osobností v oblasti NLP z celého sveta. V Európe absolvovala napr. ,,Devolpers of business and performance“, „Deacon Rosset Consultancy England. J. Ó Connor: Practical NLP for Managers“ Praha. 
 
Vyštudovala FFUK Univerzitu Karlovu v Prahe a s titulom Mgr. ukončila štúdium. Na začiatku 90-tych rokov stála pri zrode spoločnosti Silva method Czech republic, spol. s.r.o. a do roku 1996 pôsobila ako lektorka tejto metódy. Vyškolila viac ako 20 000 absolventov.
 
Na základe štúdia NLP založila v roku 1996 v Prahe Institut pro neurolingvistické programování. Je precedkyňou predstavenstva Asociace pro NLP v ČR a v roku 2003 založila Inštitút na Slovensku. V posledných rokoch pôsobí ako Trainer a školí v popredných uznávaných firmách ako napr. IBM, Česká spořitelna, České radiokomunikace, Genoservis, Živnostenská pojišťovna, Expandia banka, Bankovní akademie, AVX Lanškroun, PVT s.r.o., PFC.
Na Slovensku školí firmy ako AFS s.r.o , Salve Group a.s., Arca Capital a.s.
  

MUDr. Ladislav Polách

NLP Master
Lektor Inštitútu pre NLP a Institutu pro NLP
Psychiater
Prednášajúci na Masarykovej Univerzite v Brne na tému - Komunikácia
Konzultant osobného rozvoja

 

Po štúdiu medicíny pracoval niekoľko rokov v Psychiatrickej liečebni, aktuálne pôsobí na Psychiatrickej klinike v Brne.

 

Jeho špecializáciou je psychiatria a psychoterapia.

 

Učí komunikáciu a psychosomatiku na Masarykovej univerzite v Brne.

 

Už počas štúdií absolvoval rad seminárov, napr Silvovu metódu, rodinné konštelácie, klasickú hypnózu a absolvoval aj jednoročný výcvik v ericksonovskej hypnóze. Pravidelne sa vzdeláva v zahraničí. 

 

V rámci psychoterapie aktuálne absolvuje päťročný výcvik v Gestalt psychoterapii.  

V rámci NLP sa špecializuje na psychoterapeuticke aspekty, osobný rozvoj a komunikáciu.