Partner v ČR:

 

 

 ASOCIACE NLP v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako správne a úspešne viesť firmu a sám seba...
;
+420 602 318 409
;

Stiahnite si
Zdarma e-book:

 

6 krokov ako ovládnuť náladu

 

 

  

 

 

 

 
 

Čo je neurolingvistické programovanie a ako ho zvládať?

 

Neurolingvistické programovanie (tzv. NLP) tvoria praktické metódy, pomocou ktorých sa naučíte zvyšovať svoju pracovnú výkonnosť a tvorivý - duševný potenciál.

NLP vzniklo na základe štúdie, ktorá sa uskutočnila na univerzite v Santa Cruz v Kalifornii, ktorej cieľom bolo modelovanie vzorcov myslenia a správania sa úspešných odborníkov v rôznych oblastiach.

Po dokončení tejto štúdie vznikol súhrn praktických znalostí a nenáročných postupov sebazdokonaľovania, ktoré umožnia každému, kto si ich osvojí, chápať a meniť svoj život tak, aby maximálne využil svoj vlastný potenciál a tvorivo ho rozšíril o schopnosti a možnosti úspešných ľudí.

 

Osvojenie si techník NLP

pomáha dosahovať vynikajúce výsledky v akejkoľvek oblasti a prispieva tak k úspešnému, zdravému a harmonickému profesionálnemu i súkromnému životu každého z nás.

Názov Neurolingvistické programovanie tvoria tri oblasti:

 

  • Neuro – všetci ľudia majú nervovú sústavu a komunikujú so svetom prostredníctvom zmyslov..

  • Lingvistické – pre svoj vnútorný monológ a komunikáciu s ľuďmi používajú jazyk..

  • Programovanie – pre dosahovanie cieľov tvoria postupy, na základe ktorých dosahujú požadované výsledky..

Náš mozog je veľmi učenlivý orgán

Spolu s nervovou sústavou môže byť programovateľný. Potrebujete sa naučiť používať správne slová alebo vyberať spôsoby myslenia a konania vedúce k vášmu cieľu? Je to celkom jednoduché. NLP techniky vám v tomto pomôžu a zároveň sú aj moderným spôsobom ako sa stať úspešným riadiacim alebo vedúcim pracovníkom.

 

Čo hovorí NLP o ľuďoch?

 

  • ľudia majú rovnakú schopnosť vnímať svet svojimi zmyslami
  • dokážu si osvojiť citlivý a efektívny spôsob komunikácie so sebou a svojim okolím,
  • dokážu na základe praxou overených postupov dosiahnuť rovnaké výsledky, ako ľudia obdarený prirodzeným talentom a bohatými skúsenosťami.

„Jedinec s najpružnejším myslením a správaním môže maximálne ovplyvniť čokoľvek a kdekoľvek.“


Čo je cieľom NLP

 

Cieľom NLP je umožniť zmeny v myslení a konaní ľudí tak, aby sme maximálne využili svoje možnosti, rozšírili ich a dosiahli tak vynikajúce výsledky v osobnom, profesijnom živote alebo v akejkoľvek inej oblasti ľudskej činnosti.

 

Cieľ NLP je porozumenie rozdielom medzi tým, čo prinášajú priemerné výsledky a tým čo prinášajú vynikajúce výsledky. Samozrejme vždy je dôležité aby nastala harmónia jednotlivých činností vďaka ktorej potom dosiahneme dlhodobý úspech.

 

„Ak sa chcete učiť, učte sa na úspechoch tých najlepších.“

„Ak robíme to isté, dosiahneme to isté.“


NLP predstavené na trojminútovom seminári:

 

Ako byť úspešný a čo k tomu potrebujeme? 

CIEĽ - musíme vedieť čo chceme, mať jasnú predstavu o výsledku v každej situácii
VNÍMAVOSŤ - buďme pozorní a majme zmysly otvorené, aby sme vnímali, čo získavame
PRUŽNOSŤ - buďme pružní, aby sme mohli meniť svoje správanie, pokiaľ nedosiahneme to, čo chceme

 

NLP učí a trénuje, ako to dosiahnuť.


Čo je poslaním NLP

Chcete zlepšiť komunikáciu medzi ľuďmi na vzájomne ústretovejšiu a prospešnejšiu s cieľom dosiahnuť efektívne správanie? Aj to je jedno s poslaní NLP.

 

Viac informcií na tel. čísle +421 911 464 526.

 

 NLP PRACTITIONER Certification